Η ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. από το έτος 1964 προσφέρει τα προϊόντα της από σκληρό P.V.C. στην αγορά , κυρίως σε διατομές κατάλληλες για οικοδομική χρήση . Το όνομα της επιχείρησης έχει ταυτιστεί με την υψηλή ποιότητα και την προηγμένη τεχνολογία στον κύκλο των βιομηχανικών οικοδομικών υλικών.

Στο ιδιόκτητο εργοστάσιό της , με καλυπτόμενη επιφάνεια 2.000 m2 υφίστανται δυνατότητες επεξεργασίας τουλάχιστον 3.000 τόνων P.V.C. εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος προορίζεται για την οικοδομή.


Στελεχειακό Δυναμικό

Πλαστικές Διατομές

Ρολλά - Παντζούρια


Η ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. συστήθηκε και διευθύνεται από Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς με τριακοπενταετή και πλέον πείρα στις κατασκευές και έχει ως σκοπό της την εφαρμογή του πλαστικού στην οικοδομική . Στο Τμήμα Μελετών της εταιρίας μελετήθηκαν πλείστες όσες διατομές για ποικίλη εφαρμογή του πλαστικού στην οικοδομική όπως τα πλαστικά ρολλά , τα γαλλογερμανικά και πλήθος άλλων διατομών από διογκωμένη σύνθεση.


Η ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει πλέον 200 μήτρες [καλούπια] για πρότυπες διατομές γενικής και ειδικής χρήσης και έχει το κατάλληλα εξοπλισμένο μηχανουργείο για την κατασκευή οποιοσδήποτε μήτρας προς εφαρμογή ιδεών των πελατών της με δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής του πελάτη για την εξυπηρέτησή του.

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παράγει διατομές μεγάλης ποικιλίας ,από μικρούς σωλήνες ή ταινίες διατομής μερικών δεκάτων του τετραγωνικού εκατοστού μέχρι και μεγάλες διατομές των 100 τετραγωνικών εκατοστών ,σε μεγάλη ποικιλία χρωματισμών κατάλληλες για κάθε απαίτηση της εφαρμογής διαθέτοντας και τις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής των χρωμάτων.


Η ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. έχει όλη τη γκάμα ρολλών επικαθήμενων και εξωτερικών από P.V.C. και αλουμίνιο.

Από το 2003 με τρεις γραμμές τυπωτικών μηχανών (lamination) προσφέρει όλα τα προϊόντα της με επικαλύψεις film Renolit και άλλων μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Επίσης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας – τοποθέτησης film τόσο σε πλαστικό προφίλ κουφωμάτων από P.V.C. ,όσο και σε αλουμινίου.

Επίσης προχώρησε από το 2008 στην παραγωγή προφίλ κουφωμάτων για παντζούρια παραδοσιακού τύπου τα οποία μπορεί να είναι λευκά ή και σε οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.


Η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και τις εφαρμογές του τομέα του πλαστικού ανά τον κόσμο και έχει συσσωρεύσει πολλές τεχνικές γνώσεις και πρακτικές.


Η ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. εξασφαλίζει στον πελάτη πλήρη εξυπηρέτηση από την σχεδίαση της κατάλληλης διατομής και την κατασκευή της μήτρας μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος.


Την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και την αξιόπιστη συναλλαγή εγγυώνται η τεχνική ειδίκευση, οι επιστημονικές γνώσεις και η συνεχής επαγρύπνηση κατά το στάδιο της παραγωγής.