Μείγματα P.V.C

Foam / Expanded Rigid PVC Compounds

Foam /Expanded R-PVC compounds σε μορφή dry blend (σκόνη) ή κόκκων, σε διάφορους χρωματισμούς, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας διογκωμένων προφίλ, τα οποία προορίζονται κυρίως για οικοδομική χρήση. Οι ιδιότητες αυτών των μιγμάτων δίδουν διαστασιολογικά σταθερές ακόμη και σε γεωμετρικά σύνθετες διατομές με πολύ καλή αισθητική εμφάνιση. Οι παραπάνω ιδιότητες μπορούν να προσδίδονται στα προφίλ χρησιμοποιώντας τόσο μονοκόχλιες ή δικόχλιες μηχανές extruder.

Τυπικές Μηχανικές Ιδιότητες
ΙδιότηταΤιμήΜονάδαΜέθοδος
ΜορφήΚόκκοι  
Πυκνότητα (ειδικό βάρος)0,60 – 0,80g/cm3ISO 1183

Σκληρά PVC compounds για μηχανές extruder

Σκληρά PVC compounds σε μορφή dry blend (σκόνη) ή κόκκων, σε διάφορους χρωματισμούς, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας τεχνικών προφίλ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά προκειμένου να προσδώσουν θερμοσταθερότητα και αντίσταση στις UV ακτίνες του ήλιου. Οι άριστες ρεολογικές ιδιότητες κατά την επεξεργασία επιτρέπουν τη λήψη διαστασιολογικά σταθερών και γεωμετρικά σύνθετων διατομών με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και αισθητική εμφάνιση. Οι παραπάνω ιδιότητες μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιώντας τόσο μονοκόχλιες ή δικόχλιες μηχανές extruder.

Τυπικές Μηχανικές Ιδιότητες
ΙδιότηταΤιμήΜονάδαΜέθοδος
ΜορφήΚόκκοι  
Πυκνότητα (ειδικό βάρος)1,41 – 1,60g/cm3ISO 1183
Αντοχή στον εφελκυσμό30 – 47MPaISO 527
Επιμήκυνση στη θραύση62 – 137%ISO 527
Αντοχή στην κρούση (Izod)5 – 90kJ/m2ISO 180

Εφαρμογές

 • Οικοδομικά προφίλ
 • Ρολλά
 • Επενδύσεις
 • Προφίλ για έπιπλα
 • Τεχνικά προφίλ για μηχανικές εφαρμογές
 • Απομίμηση ξύλου
 • Προφίλ για έπιπλα
 • Κορνίζες
 • Εσωτερικές διακοσμητικές επενδύσεις
 • Διακοσμητικά κανάλια

Συσκευασία

 • Μεγασάκοι βάρους 1000 kg

Σκληρα PVC compounds για σωλήνες για μηχανές extruder

Σκληρά PVC compounds σε μορφή dry blend (σκόνη) ή κόκκων, ειδικά σχεδιασμένα για υψηλής ποιότητας σωλήνες διαφόρων διαμέτρων. Κυρίως για σωλήνες πίεσης, αποχέτευσης και υπονόμων. Επίσης διαθέτουμε συνταγές για την παραγωγή ηλεκτρολογικών σωλήνων. Οι πολύ καλές ιδιότητες αυτών των μιγμάτων επιτρέπουν την ομαλή και συνεχή παραγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου σε δικόχλιες extruder μηχανές και μικρότερης διαμέτρου σε μονοκόχλιες extruder μηχανές.

Τυπικές Μηχανικές Ιδιότητες
ΙδιότηταΤιμήΜονάδαΜέθοδος
ΜορφήΚόκκοι ή Dry Blend  
Πυκνότητα (ειδικό βάρος)1,41 – 1,66g/cm3ISO 1183
Αντοχή στον εφελκυσμό30 – 47MPaISO 527
Επιμήκυνση στη θραύση62 – 137%ISO 527
Αντοχή στην κρούση (Izod)5 – 10kJ/m2ISO 180

Εφαρμογές

 • Σωλήνες πίεσης
 • Σωλήνες αποχέτευσης
 • Σωλήνες υπονόμων
 • Σωλήνες χαμηλής πίεσης
 • Ηλεκτρολογικοί σωλήνες

Συσκευασία

 • Μεγασάκοι βάρους 1000 kg

© 2020 All rights reserved​

Created by ❤Spaces 3D