Εξαρτήματα Διαχωρισμού Κουτιών PVC & Συμβατά Προφίλ.

Ενδιάμεσο Χώρισμα

 Για τα επικαθήμενα κουτιά (διπλό)

  • 203 Χ203
  • 170 Χ 203
  • 153 Χ 203

 

Συμβατό με όλα τα κανάλια

Ενδιάμεσο Χώρισμα

 Για τα επικαθήμενα κουτιά (νέου τύπου)

  • 203Χ203
  • 170Χ203

Συμβατό με / Compatible with:

  • Όλα τα κανάλια – all the channels

© 2020 All rights reserved​

Created by ❤Spaces 3D